job-, school- en lifecoaching

hoe blijft Odibaan ondersteunen bij werk?

roze loper

hoe LHBTI-vriendelijk is Odion?

vernieuwing

hoe zorgt een app voor meer betrokkenheid met ouders?

vitaliteit

hoe helpen wij cliënten met overgewicht?

vrijwilligers

hoe helpen we onze locaties om deze te vinden?

Dit ging goed, dit kan beter

goed

  • Door de overname van Odibaan is (job)coaching voor een kwetsbare groep mensen behouden gebleven.
  • Odion behaalde het keurmerk De Roze Loper, voor LHBTI-vriendelijke zorginstellingen.
  • Er werd meer samengewerkt met ouders/netwerk.
  • De werkgroep Vitaliteit werd nieuw leven ingeblazen. Deze oriënteert zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij cliënten.
  • Samen met Humanitas DMH startten wij Homerunhuis Oostzaan, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
  • Het vrijwilligersportaal ging online. Dit ondersteunt locaties bij de inzet van vrijwilligers.

beter

  • Diensten van Odibaan zijn nog niet bij alle Odionlocaties goed bekend.
  • Bij de samenwerking in het Homerunhuis verloopt de afstemming met ondersteunende diensten nog niet altijd soepel.
  • De communicatie rond de werving van vrijwilligers kan beter.