zeggenschap

feedback inspraakorganen

‘Geeft dit jaarverslag onze zorg goed weer?’

Voordat wij ons jaarverslag publiceren, leggen wij het voor aan een afvaardiging van onze inspraakorganen: de ondernemingsraad (OR), de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en de cliënten Zeggenschap. Belangrijkste vraag die we hen hierbij meegeven, is of de zorg die wij beschrijven overeenkomt met de kwaliteit zoals zij die ervaren. Ook zijn zij vrij om kritische vragen te stellen. De adviesorganen kregen dit jaar vooraf het kwaliteitsjaarverslag toegezonden. De OR en de CMR gaven hierop een schriftelijke reactie. Met twee cliënten hielden wij een persoonlijk gesprek, waarbij we drie voor hen essentiële onderwerpen uit het jaarverslag belichtten en vragen beantwoordden.

algemeen

  • Alle inspraakorganen waarderen dat er dit jaar ook jaarverslagversie in eenvoudige taal en met picto’s is. Ze vinden beide versies er mooi uitzien.
  • De OR ervaart in het jaarverslag een wij/zij cultuur: wij hebben dit voor de cliënten gedaan, wij hebben dat voor de medewerkers in gang gezet et cetera. Ze vinden dit niet passen bij de visie van Odion en het kompas.
  • De OR valt op dat zij geen plek hebben in het jaarverslag en zien dat graag anders in een volgende uitgave.
  • De CMR schreef hierover: ‘De centrale verwantenraad heeft kennis genomen van het - opnieuw prachtig vormgegeven - Odionkwaliteitsjaarverslag 2020. De raad vindt het teleurstellend dat er geen aandacht is gegeven aan het bestaan en de rol van de raad, noch aan de nieuwe wet rond medezeggenschap voor zorginstellingen. De raad vindt dit absoluut een gemiste kans.’

vragen van cliënten

20 april 2021

Aanwezig

Eveline Baars / voorzitter cliëntenraad Esther Evers / lid van diverse klankbordgroepen Zeggenschap Arne Theunissen / manager Zorg Ilse de Boer / procesondersteuner Zeggenschap

Behandelpoli

Neemt Odion met zo’n poli niet te veel hooi op zijn vork?

Bij alles wat we doen kijken we naar wat het kost en wat het ons oplevert. In dit geval denken we dat het genoeg oplevert. Er is namelijk veel vraag naar behandelingen.

Is een poli aan het Service Bureau wel efficiënt voor cliënten? Reizen is voor veel cliënten geestelijk en lichamelijk namelijk erg belastend. Een uur behandeling neemt op deze manier al snel drie tot vier uur tijd in beslag. Ook een busje kost geld en kilometers.

Dit is een heel goed punt, dit gaan we onderzoeken. Wellicht zijn er ook geschikte locaties dichtbij cliënten in de buurt.

Meedoen

Cliënten kennen Nadine en Marie Louise nog niet. Kunnen zij vaker met cliënten in gesprek gaan?

Door corona hebben zij een lastige start gehad, maar dit is zeker de bedoeling.

Cliënten vinden dat ze te weinig worden geïnformeerd en betrokken. Hoe wil Odion dat verbeteren?

Na de zomer van 2021 gaat Odion cliëntcommunicatie evalueren. Daarbij zal aandacht zijn voor de inzet van video en social media. Rond die periode start ook een klankbordgroep Cliëntinformatie.

Ons Plan

De vragenlijsten in Ons Plan zijn echt veel te lang en sommige vragen zijn erg onlogisch. Gaat dat veranderen?

Absoluut. Het aantal vragen wordt sterk verminderd en ze zullen meer uitnodigen tot gesprek.

‘Cliënten vinden dat ze te weinig worden geïnformeerd en betrokken’