PERSOONSGERICHTE ZORG

Hoe haalbaar is een eigen be­han­del­poli?

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig: dat is de visie van Odion, ook waar het gaat om behan­delingen, zoals gedragstherapie, creatieve therapie of traumabehandeling. Om ons zorgaanbod verder te kunnen professionaliseren, onderzochten we in 2020 de haalbaarheid van een eigen behandelpoli.

Naam/ Ageeth Erkamp Functie/ Manager Zorg Locatie/ Service Bureau, Wormer

cliënten van Odion kunnen nu ook al specialistische behandelingen krijgen als ze die nodig hebben. Waarom dan toch het idee van een eigen poli?

‘De behandelingen vinden nu nog plaats op verschillende plekken binnen Odion. We willen deze graag samenbrengen in een echte poli waar de cliënt zijn unieke vraag kan stellen. We zien voor ons dat een kring van verschillende behandelaars om die client samen vervolgens een oplossing op maat kan bieden. Steeds vaker hebben cliënten namelijk een zodanige vraag dat ze meerdere behandelaars nodig hebben. Dan is het fijn om zelf zo'n specialistisch centrum in huis te hebben, waar de behandelaars op één plek zitten en korte lijntjes hebben met elkaar.’

heeft Odion momenteel al alle gewenste behandelingen in huis?

‘Nee, nog niet. Daarom verwijzen we nu nog regelmatig door naar andere organisaties. Daar zijn vaak wachtlijsten, waardoor de cliënt niet direct geholpen wordt. In onze nieuwe poli willen we alle relevante behandelingen gaan bieden. Cliënten krijgen daardoor alleen nog te maken met mensen van Odion en dat is voor hen vaak erg fijn.’

waarom is het Service Bureau de juiste plek voor deze poli?

‘Met de faciliteiten van het Service Bureau kunnen we een professionaliseringsslag maken qua uitstraling, het ontvangen van cliënten bij de receptie en het opnemen van de telefoon.’

‘Voor de cliënt is het fijn dat hij straks alleen met behandelaars van Odion te maken heeft’

dit jaar is de financiële haalbaarheid van zo’n poli onderzocht. Wat was de conclusie uit dat onderzoek?

‘Klopt, dat onderzoek is uitgevoerd door iemand van buiten Odion. Die heeft gesproken met diverse mensen uit onze organisatie, zoals een AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten), een verpleegkundige, een medisch secretaresse, een behandelaar en een fysiotherapeut, en ook met een collega van Financiën, ICT en Cliëntservice. De belangrijkste vragen waren of de poli waarde toevoegt voor de cliënten, of we hem in praktische zin echt kunnen laten draaien en of het financieel haalbaar zou kunnen zijn. Het antwoord op al die vragen is ‘ja’.’

stel dat die poli er straks is, in hoeverre zijn cliënten van Odion dan vrij om te kiezen voor Odion of een andere behandelaar?

‘Cliënten zijn altijd vrij in hun keuze. Dat is namelijk precies waar Odion voor staat. Daarom kijken we altijd eerst naar de mogelijkheden voor behandeling die voor iedereen gelden. Blijken die niet geschikt omdat specifieke kennis en kunde ontbreken, dan gaan we zelf behandelen.’

wat wordt nu volgende stap?

‘Veel poli’s werken vanuit een zogenaamd medisch model, waarbij de arts boven de rest van het (zorg) team staat. Wij willen juist een behandelteam waarin iedereen gelijkwaardig meekijkt naar de vraag van de cliënt. Een behandelteam dat ook nauw betrokken is bij de plek waar onze cliënten wonen en hun dag besteden en nauwe contacten heeft met de begeleiders daar. In 2020 zijn we daarom op zoek gegaan naar (AVG-)artsen die op deze manier wil werken. Voor sommige expertises willen we samen gaan optrekken met collega-organisaties. Daarvoor zijn we op zoek naar organisaties met dezelfde visie. Daarnaast gaan we kijken welke behandelingen we als Odion nog meer willen bieden. Het uitbreiden van de eigen behandelingen is overigens een mooie kans voor medewerkers die zich in de richting willen ontwikkelen.’

‘Het uit­brei­den van de eigen be­­­han­­­de­ling­en biedt mooie kan­sen voor mede­wer­kers die zich in die richting willen ont­wik­kel­en’

Welke be­han­de­lingen bieden wij al?

  • Traumabehandeling/EMDR
  • Vaktherapie beeldend
  • Systeemtherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Psycho-educatie/seksuele problematiek
  • ‘Ik ben speciaal’ (bij autisme of aanverwante contactstoornis)
  • Applied Behavior Analysis (ABA, bij autisme of ontwikkelingsachterstand)
  • Cognitieve gedragstherapie
  • VR (virtual reality) behandeling (in ontwikkeling)