bronnen­lijst

  • Interviews met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen bij Stichting Odion
  • Klachtenregistratie: Klachtenfunctionaris
  • Incidenten: TriasWeb
  • Cliënttevredenheid: Customeyes
  • Odion in cijfers: Ons Plan
  • Onvrijwillige zorg: Ons Plan
  • Verzuimcijfer: Afas
  • Kwaliteitsjaarverslag 2019
  • Verslag mede­zeggenschaps­organen: Centrale Verwantenraad (CVR), Cliëntenraad (CR), en Ondernemingsraad (OR)