lopende zaken

Verpleeg­­­kun­dig specialist in op­lei­ding straks verleng­­stuk van de arts

In 2019 onderzochten wij met externe ondersteuning, vanuit verschillende invalshoeken, de reikwijdte van een eigen multidisciplinaire behandelpoli. In 2021 werd duidelijk dat we bij de inrichting van die poli een aantal strategische keuzes moesten maken. Deze gaan we in 2022 verder verkennen. Het afgelopen jaar kozen we daarom voor organische groei op basis van vraag. Enkele collega’s ontwikkelden zich in het geven van specialistische behandelingen. Met substantiële uitbreiding van artsen, kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundig specialist in opleiding Marjan Baas is de medische invalshoek bovendien versterkt. Marjan zal in deze nieuwe functie een aantal taken van de arts mogen uitvoeren: iets dat binnen de gehandicaptenzorg vooralsnog uniek is.

Ons Medicatie welkome toevoeging Ons Plan

In 2020 constateerden we dat het digitale cliëntendossier Ons Plan niet goed aansloot op de werkzaamheden van de persoonlijk begeleiders. Bovendien wilden we dat het dossier meer zou uitgaan van ons Odionkompas en de Odionmethodiek. Het afgelopen jaar onderzochten we welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Dit proces is nog gaande. Inmiddels is wel een digitale medicatietool in Ons Plan geïntegreerd. Hiermee kunnen begeleiders in aanwezigheid van de cliënt de medicatie aftekenen zodra zij deze hebben gegeven. Cheryl de Laat, persoonlijk begeleider bij Odion Noorderhoofdstraat in Krommenie, werkte in 2021 mee aan de pilot.

Meer aandacht voor de emotie

Als je kind een beperking heeft en zelf niet goed duidelijk kan maken wat het bedoelt, heb je als ouder de zeggenschap. Zoila de la Cruz heeft drie kinderen, onder wie een zoon van acht jaar met autisme. Hij gaat naar orthopedagogisch dagcentrum (ODC) Odion Dynamica in Zaandijk. In 2021 werd ze lid van onze Centrale Verwantenraad (CVR). ‘Je wilt als ouder de juiste beslissingen maken voor je kind, terwijl je ook allerlei emoties rond een beperking moet verwerken’, weet ze uit ervaring. ‘Daar wil ik meer aandacht voor vragen.’

Wet zorg en dwang: wegen en scha­ven

Een aantal jaren geleden is Odion bewuster gaan kijken naar wat precies vrijwillige en onvrijwillige zorg is - een proces dat werd versterkt door de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Door diverse initiatieven die we vorig jaar in ons jaarverslag beschreven, wordt dat bewustzijn bij medewerkers steeds groter. Toch blijkt het soms een uitdaging om de wet in de praktijk goed toe te passen, zo ervaren teamleider Irma Zum Vörde en gedragsdeskundige Marlijn Koenen. ‘Het is een kwestie van wegen en schaven.’

Betere onder­steuning voor de loca­ties

In ons vorige jaarverslag vertelden we dat we stappen wilden zetten om ons Service Bureau (SB) beter ondersteunend te laten zijn voor onze locaties. In oktober 2021 (toen het weer even kon) organiseerden we hiervoor een bijeenkomst met zo’n 60 medewerkers van het SB, waarin we samen een aantal verbeteropgaven vaststelden. Deze geven we nu verder inhoud, samen met collega’s op de locaties – voor hen doen we dit tenslotte. We worden hierin begeleid door iemand van buitenaf en werken daarbij volgens een methode die ervoor moet zorgen dat deze stappen daadwerkelijk tot resultaat leiden. De afdeling Cliëntservice heeft inmiddels al enkele slagen in de goede richting gemaakt. Marjon Heemskerk en Lobke Jakma vertellen hoe.

Meer doel­tref­fende inzet zorg­­­tech­nologie

Mede doordat successen goed worden gedeeld, ontdekken steeds meer teams en medewerkers bij Odion de meerwaarde van zorgtechnologie. We merken dat de inzet van deze producten leidt tot meer eigen regie en zelfstandigheid bij de cliënt en dat het medewerkers ontlast. In 2021 nam het aantal uitgeleende zorgproducten sterk toe en groeide het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met het project Odion iXi (innoveren en eXperimenteren met ICT-middelen). Tari Ooms is een van hen. Zij stapte over vanuit de primaire zorg naar de zorgtechnologie.

Actief voor­sorteren op komend diepte­punt

Als onze berekeningen kloppen en oudere medewerkers niet voortijdig stoppen, zal Odion in 2024 haar eerste pensioenpiek hebben. Daarnaast groeien we nog steeds en staan er nieuwe projecten en locaties op de planning, waarvoor we extra medewerkers nodig hebben. Al geruime tijd sorteren we hierop voor. Ook in 2021 ontwikkelden we diverse initiatieven die moeten bijdragen aan het dreigende tekort. Marja Meijer (recruiter en mobiliteitsadviseur) en Eva de Ridder (persoonlijk begeleider bij Odion Voorstraat in Wijk aan Zee én ambassadeur in het promotieteam van Odion) vertellen hierover.

Vitaliteit: een kwestie van lange adem

Ook in 2021 hadden wij aandacht voor vitaliteit van cliënten. In juni organiseerde stagiair Sportkunde Wouter Bloemen bijvoorbeeld de maand van de vitaliteit. Met onder meer workshops, gezonde lunches en een online training voor begeleiders met handvatten om een gezonde levensstijl in te kunnen passen in de dagelijkse praktijk met cliënten. Daarnaast namen van maart tot en met oktober drie locaties deel de aan pilot Beweegkuur-LEEV: een integrale leefstijlaanpak voor cliënten. Persoonlijk begeleider Cindy Koomen was een van de kartrekkers op ‘haar’ locatie: Odion Karavaanstraat in Purmerend.