zeggenschap

INSPRAAKORGANEN LAZEN HET JAARVERSLAG

‘Zo is Odion’

Ook dit jaar legden wij het concept van ons jaarverslag voor aan een afvaardiging van onze inspraakorganen. We vroegen hen of de beschreven kwaliteit van zorg overeenkomt met de kwaliteit zoals zij die ervaren. Ook dit jaar was het antwoord een volmondig ja.

Zij gaven hun feedback

Ilse de Boer / ondersteuner Zeggenschap Gerard van der Worp / voorzitter Centrale Verwantenraad (CVR) Erik Treffers en Janna Bouwman / van de Cliëntenraad (CR) Marieke Schipper / kwaliteitsfunctionaris Machteld Tiessens / voorzitter Ondernemingsraad (OR, om praktische redenen in een apart gesprek en niet op deze foto)

Algemeen

Iedereen vindt dat het jaarverslag een goede indruk geeft van de kwaliteit van zorg bij Odion en dat het op een boeiende manier laat zien hoeveel er in een jaar binnen de organisatie is gebeurd.

Vragen en opmerkingen van de OR

 • Dit jaarverslag straalt gelijkwaardigheid uit, vooral de fotografie. Medewerker, cliënt of bestuurder: aan iedereen is evenveel aandacht besteed. Dat is waar Odion voor staat, iedereen heeft hetzelfde aandeel in de organisatie.
 • ‘Odion in cijfers’ geeft direct een mooi en open beeld. Goed dat de organisatie transparant is over dit soort zaken. Het zou een goede aanvulling zijn om ook het aantal medewerkers te nomen. Dit is inmiddels toegevoegd.
 • Sommige buttons vallen weg, omdat zij dezelfde kleur hebben als de achtergrond. Dit is inmiddels aangepast.
 • Het jaarverslag oogt minder statisch dan dat van vorig jaar. De navigatie bovenaan maakt het bovendien overzichtelijker en de foto’s hebben een dominantere functie. Dat is goed. (Ook de CVR en de CR delen deze mening.)

Vragen en opmerkingen van de CVR

 • De CVR pleit voor meer aandacht aan (mede)zeggenschap in een volgend jaarverslag. De raad heeft nieuwe aanwas nodig en zou het jaarverslag graag gebruiken als platform voor meer zichtbaarheid.
 • Bij een persoonlijke ervaring heeft Gerard zelf ervaren hoe Odion zich tegenwoordig inspant op het gebied van palliatieve zorg. Hij geeft Odion daar een mooi compliment voor.
 • Gerard stelt voor om volgend jaar weer eens voor een heel andere vorm te kiezen. Wij nemen dit mee in onze evaluatie.

Vragen en opmerkingen van de CR

 • Op verzoek van de cliënten is de CR in een eerder stadium betrokken bij de productie van dit jaarverslag. Zij hebben onderwerpen aangedragen en feedback gegeven op de begrijpelijkheid van enkele vooraf geselecteerde teksten. Dit hebben zij als prettig ervaren.
 • Janna zou het fijn vinden als zij een volgende keer langer de tijd heeft om het jaarverslag door te lezen, vóór het geven van feedback. Wij zullen dit meenemen in de planning.
 • Erik vindt het een goede zaak dat Odion meer verpleegkundige kennis in huis haalt. Nu wordt de thuiszorg vaak ingeschakeld en dat is geen goedkope oplossing, stelt hij. Bovendien worden huisartsen schaarser, daarom is het goed dat de verpleegkundig specialist straks taken van de arts kan overnemen.
 • Op verzoek van de cliënten heeft dit jaarverslag meer cliënteninterviews dan vorig jaar. Erik onderstreept het belang van hiervan. Deze verhalen geven immers weer hoe onze zorg uitpakt in de praktijk. Het verzoek is om voortaan niet alleen ervaringsdeskundigen aan het woord te laten, maar ook ‘de gewone cliënt’.
Machteld : ‘Dit jaarverslag straalt gelijkwaardigheid uit’

Machteld Tiessens / voorzitter Ondernemingsraad