En dit deden we ook

Een greep uit de andere zaken die we het afgelopen jaar hebben opgezet of ontwikkeld.

Studio Odion

Sinds corona heeft onze digitale communicatie een enorme vlucht genomen. Met de komst van een echte livestream- en opnamestudio op de eerste verdieping van het Service Bureau lijken de mogelijkheden oneindig. Met een team van medewerkers verzorgden we in 2021 tientallen producties, waaronder een online introductie­programma voor zij-instromers, online verdiepings­dagen, verschillende webinars en enkele instructievideo’s voor zowel medewerkers als cliënten.

Palliatieve zorg

Omdat we meer oudere cliënten krijgen én omdat we inzetten op levensbestendig wonen, willen we ons verder ontwikkelen op het gebied van palliatieve zorg, onder andere door begeleiders beter te scholen. Daarom doen we mee aan het onderzoeksproject ‘De gereedschapskist aan de slag in de palliatieve zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking. Een van de twee locaties die hieraan meedoen, is Odion Count Basiestraat in Zaandijk. Voor deze locatie heeft dit voor een wezenlijk andere omgang met een aanstaande dood gezorgd. In plaats van ‘de knop om te zetten’ trekken zij het onderwerp open en maken ze het bespreekbaar: iets dat zowel de medewerkers als de cliënten en hun naasten veel prettiger vinden (‘Het is zoveel fijner werken zo’).

Een voorbeeld: een cliënt die wist dat ze zou sterven, was ervan overtuigd dat ze naar de hemel zou gaan. Een van de begeleiders heeft toen aan haar bed een schildering gemaakt van hoe de cliënt de hemel voor zich zag, zodat ze zag waar ze naartoe zou gaan. Het team gebruikt het instrument STEM (Sterven op je Eigen Manier) uit de eerdergenoemde gereedschapskist als basis om met de cliënt en naasten het gesprek aan te gaan. Het is de bedoeling dat we hier in 2022 breder mee gaan werken.

Bevordering mediawijsheid

Via internet ligt de wereld open. Met alle leuke aspecten en ook met gevaren die op de loer liggen. Odion wil zowel medewerkers als cliënten daarvan bewust maken. De training ‘Omgaan met social media’ is daarin de volgende stap. De training werd in 2021 ontwikkeld door onze commissie Mediawijsheid en wordt vanaf januari 2022 gegeven door een Odionmedewerker, twee van onze ervaringsdeskundigen en Roos van Holsteyn van MEE Amstel en Zaan.

Levens­loop­­bestendig wonen

In 2019 ontwikkelden we een visie op levensloopbestendig wonen. In 2020 werd steeds duidelijker wat deze nieuwe versie in de praktijk betekent. Bij Odion streven we ernaar dat cliënten zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Bij veel locaties die Odion momenteel huurt van woningcorporaties, werkt het gebouw niet mee en zitten ook de eerdergemaakte afspraken met de corporaties in de weg. Dat is anders bij nieuw te ontwikkelen locaties – of we deze nu zelf laten bouwen of in samenwerking met een corporatie.

Vóór de nieuwe visie begonnen we bij een project meteen met het opstellen van een programma van eisen voor het gebouw. Vanuit ons Odionkompas maken we tegenwoordig eerst een zorgvisie voor de nieuwe locatie en van daaruit een programma van eisen voor het pand. Mooi voorbeeld: voorheen bedachten we dat we het team twee kantoorruimtes nodig had, nu vragen we ons af hoeveel nabijheid de cliënten nodig hebben. Ook zorgen we bij nieuwbouw dat het pand kan meeveranderen met een eventuele nieuwe vraag vanuit Odion of de cliënten. En uiteraard streven we naar het neerzetten van klimaatneutralere gebouwen.