meten en sturen

Mede­werkers­onder­zoek 2021: ‘Beste werk­gever’, maar ook leer­punten

Nadat we het in 2020 oversloegen, hebben we in 2021 weer organisatiebreed een mede­werkers­onderzoek ingezet. Hiermee wilden we een totaalbeeld krijgen van hoe Odion ervoor staat als organisatie en werkgever. Bovendien hoopten we dat het teams handvatten zou kunnen geven om te reflecteren en ontwikkeling te stimuleren. Het resultaat mocht er zijn.

Zorgmonitor: meer inzicht om beter te sturen

Begin 2021 zijn we gestart met de Zorgmonitor. Via heldere cijfers, zoals uitgaven voor voeding en verzuimpercentages, geeft deze tool beter inzicht in hoe onze teams en locaties ervoor staan. Met name de teamleiders hebben daar lang op gewacht. Business controller Joke de Waal stelt dat de kwaliteit van zorg er niet door verandert. ‘Het maakt wel dat we daadwerkelijk de passende financiering krijgen voor de geleverde zorg. Dit maakt Odion financieel nog gezonder. Daarnaast kunnen we sneller verbanden leggen tussen de verschillende cijfers en daardoor gericht actie ondernemen.’ Teamleider Carola Groot is blij met de Zorgmonitor: ‘Ik kan nu veel beter zien waarop ik kan sturen.’

Beelden van Kwaliteit: zinvolle reflectie

In 2021 werden bij Odion Lijsterstraat in Wormerveer observaties uitgevoerd in het kader van Beelden van Kwaliteit. Een observator verwerkt zijn of haar waarnemingen in een rapport dat wordt besproken in een reflectiebijeenkomst. Onze eerste ervaringen met deze bijeenkomsten leren dat via Beelden van Kwaliteit duidelijk wordt wat goed gaat en waarom, én dat er ook zinvolle verbeterpunten uit voortkomen. Persoonlijk begeleider Bastiaan Klaver werkt bij Odion Lijsterstraat. Zijn team had op 14 december 2021 de reflectiebijeenkomst. ‘We zagen in dat onze focus op medicatie scherper moest.’