Odion in cijfers 2021

aantal cliënten 1668

logeren

ambulante ondersteuning

aantal locaties 67

totaal aantal incidenten

verzuim

medicatie incidenten 2021

val incidenten

agressie incidenten

datalek/ beveiligings­inbreuk

(vermoeden van) seksueel misbruik/ seksueel grens­over­schrijdend gedrag

(vermoeden van) huiselijk geweld/ kinder­­mis­handeling

1081 medewerkers in dienst in 2021

Cliënt­ervaringen meten

Om cliëntervaringen te onderzoeken, maakten wij de afgelopen jaren gebruik van het systeem Customeyes. Om diverse redenen concluderen we dat dit voor ons geen succesvol systeem is. Daarom gaan we in 2022 evalueren en kijken hoe we verder gaan met cliëntervaringsonderzoeken.