leren en ontwikkelen

Leren vanuit de successen

In 2021 voerden we onze Odionmethodiek verder door in de organisatie. Deze methodiek maakt medewerkers bewuster van hun handelen, door daarop te reflecteren vanuit de successen. Er werden zes nieuwe trainers opgeleid, waardoor het totaal op veertien kwam, en in totaal waren eind 2021 zevenentwintig teams getraind. Teamleider Hetty Driessen is trainer Odionmethodiek, Odibaan jobcoach Cocky Appelman werd dit jaar daarvoor opgeleid. Zij vertellen samen over hun drijfveer voor dit werk.

Werken aan overzicht en maatwerk

Met veel enthousiasme is de afgelopen jaren gewerkt aan een uitgebreid aanbod van opleidingen, trainingen en cursussen. Dat is samengebracht in de leeromgeving ‘Leren bij Odion’. Het kersverse team van drie adviseurs Leren en ontwikkelen ziet het als hun uitdaging om dit aanbod overzichtelijker te maken en er meer samenhang in aan te brengen. Op die manier kunnen medewerkers duidelijker zien wat noodzakelijk voor ze is en welk aanbod aansluit op hun persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften.

OR stimuleert grenzen aangeven

De laatste jaren had Odion een hoger verzuimpercentage dan gemiddeld in de branche. We maakten een plan van aanpak en ondanks corona loopt ons verzuim nu in de pas: een interessante ontwikkeling. Nog steeds melden collega’s zich echter ziek doordat ze te vaak over hun grens zijn gegaan en het in de praktijk lastig blijkt om deze aan te geven. De OR wil hen daarin ondersteunen en initieerde daarom de training Persoonlijk leiderschap die inmiddels beschikbaar is voor alle medewerkers. Voorzitter Machteld Tiessens vertelt hoe de OR hiermee een bijdrage wil leveren aan het verminderen van verzuim.

Structuur voor verdere ontwikkeling

In het kader van goed vakmanschap stimuleren we dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Niemand is immers ooit uitgeleerd. Om inzicht te bieden en structuur aan te brengen in de mogelijkheden heeft Odion ‘jouw pad van vakmanschap’ ontwikkeld.