DE ODIONMETHODIEK

Hoe groei je door bewust­wording?

In 2020 brachten we de eerder ontwikkelde Odionmethodiek in lijn met ons Kompas. Eind dat jaar startten we met het trainen van teams. De eerste feedback is bemoedigend: medewerkers ervaren met name de reflectie als belangrijk middel om te groeien in hun werk.

Naam / Kayleigh Glas Functie / Projectleider Odionmethodiek Locatie / Service Bureau, Wormer

mensbeeld

‘In juni 2019 is de Odionmethodiek ontwikkeld. Later dat jaar werd het kompas geïntroduceerd. Daarom zijn wij in 2020 bezig geweest om de Odionmethodiek in lijn van het kompas te brengen. Beiden hebben een bepaald mensbeeld als basis, namelijk dat ieder mens uniek is, behoefte aan verbinding heeft en zelf keuzes moet kunnen maken. Door consequent te werken vanuit deze uitgangspunten, bieden we cliënten ondersteuning op maat, aangepast aan hun persoonlijke mogelijkheden, behoeften en wensen. We praten bijvoorbeeld niet meer over diagnoses, maar over hoe iemand graag bejegend wil worden. En als we het over reflectie hebben, dan bedoelen we dat we onderzoeken hoe we cliënten vanuit hun unieke kenmerken cliënten zo goed mogelijk verder kunnen helpen.’

handvatten

‘We onderzoeken dus voortdurende onze eigen effectiviteit. De Odionmethodiek biedt daarvoor handvatten zoals de methodische casuïstiekbespreking met het Viervenstermodel, de reflectietool en trainingen. Bij het reflecteren staan de vragen centraal: wie heb je voor je en wat past bij deze persoon? Bovendien maakt de methodiek medewerkers ervan bewust dat ze zelf hun eigen instrument zijn. Wanneer ze dat beseffen, kunnen ze hun eigen talenten en eigenschappen gericht inzetten en na afloop reflecteren: wat heb ik gedaan, waarom heb ik dat gedaan en was dit de juiste manier?’

waardevol

‘Een mooi voorbeeld is dat van de collega die al 20 jaar op dezelfde woonlocatie werkte en het daar iedere zaterdagavonddienst gezellig maakte voor de cliënten met een hapje, drankje en een film. Gewoon op ‘de automatische piloot’, omdat ze dat thuis ook altijd zo deed. Toen ze daarbij stil ging staan, besefte ze dat ze daarmee iets heel waardevols toevoegt aan het leven van de cliënten op die locatie. Door daar bewust van te zijn, kon ze die kwaliteiten extra inzetten.’

‘Doordat een medewerker zich bewust werd van haar kwaliteiten, kon ze die extra inzetten’

trainen

‘Nu de methodiek stevig staat, is het zaak om de teams te trainen. We hebben inmiddels elf trainers, waaronder vier collega’s die vanaf het begin bij de ontwikkeling van de methode betrokken zijn geweest. De anderen zijn er via een interne sollicitatieprocedure bijgekomen. De training bestaat uit vier dagdelen en deze vormen een mooi uitgangspunt om als team met de methodiek aan de slag te gaan.’

positieve feedback

‘Eind 2020 waren in totaal tien teams getraind en in december zijn vier nieuwe teams gestart. Dat gebeurde voor het eerst via Zoom en dat was voor iedereen spannend. Maar we kregen terug dat het heel goed ging en dat de tijd was omgevlogen. Hoewel de rest van hun training nog volgt, vertelden sommige medewerkers nu al dat ze bewuster in hun werk staan en dat ze dat als heel fijn ervaren. Dat is veelbelovend.’

borgen

‘2021 Zal vooral in het teken staan van het trainen van meer teams. Daarnaast werk ik momenteel aan een plan dat ervoor moet zorgen dat de methodiek binnen de getrainde teams ook echt geïmplementeerd en geborgd wordt en het een vanzelfsprekende manier van werken wordt. Kortom: mooie dingen in het vizier.’

‘Sommige medewerkers zeggen dat ze nu al bewuster in hun werk staan’