diversiteit

hoe worden wij een Odion voor iedereen?

ervarings­des­kundig­heid

hoe geven cliënten meer inzicht in hun leefwereld?

vrijwilligers

hoe dragen zij bij aan kwaliteit van zorg?

Wat gaat goed

  • Steeds meer locaties behalen het Roze Loper certificaat en hebben aandacht voor vragen en wensen van LHBTI-cliënten
  • Effectieve inzet van ervaringsdeskundigen
  • Communicatieplan voor werving vrijwilligers ligt klaar
  • Besluitvorming rond noodzakelijke maatregelen van onvrijwillige zorg is afgestemd op het stappenplan dat uit de Wet zorg en dwang (Wzd) voortvloeit
  • Meer bewustwording bij medewerkers over wat onvrijwillige zorg is

Wat kan beter

  • Inhoud nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen nog niet bij alle cliëntenraden goed bekend
  • Niet alle cliënten met niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking voelen zich aangesproken door de manier waarop wij met hen communiceren
  • Meer diversiteit in ons medewerkersbestand
  • Meer vraag- dan aanbodgericht werken bij onze dagbestedingslocaties en bij de invulling van vrije tijd van de cliënten