multi­disci­plinaire expertise­teams

hoe onder­steu­nen we be­ge­leiders bij spe­­ci­­fie­ke thema’s?

­beoordelen medische handelingen

je eigen col­lega’s toet­­sen, hoe is dat?

Wat gaat goed

  • Actieve aanpak voor stimuleren van een gezondere leefstijl van cliënten
  • Inzet van multidisciplinaire teams op bepaalde thema’s, om medewerkers inhoudelijk daarin beter te ondersteunen
  • Teams en medewerkers wisselen onderling meer kennis uit dan voorheen
  • Positieve eerste geluiden over systeem van gedelegeerde toetsers