herijking Ons Plan

wat gaat er veranderen?

talenten benutten

hoe maakt dat ons sterker?

Wet Zorg en dwang (Wzd)

hoe com­bi­neren wij deze met onze visie?

onvrijwillige zorg

hoe vergroten wij be­wust­­wor­ding?

Wat gaat goed

  • Initiatief tot aanpassing Ons Plan, zodat het de praktijk beter ondersteunt
  • Meer oog voor de inzet van talent van medewerkers: de juiste persoon op de juiste plek

Wat kan beter

  • Bewust of onbewust beperken we cliënten soms nog steeds met onze eigen opvattingen.