voorwoord

Vooruit

Het zal je niet verrassen dat 2020 ook voor Odion een jaar was dat werd gedomineerd door de corona­pandemie. Dat sommige projecten en actiepunten hierdoor vertraging opliepen, is evident. Maar in dit jaarverslag blikken we vooral terug op de ont­wik­kelingen, activiteiten en aandachtspunten die we in 2020 wél hebben kunnen realiseren, met veel inzet en energie van iedereen binnen onze organisatie.

Zoals je zult lezen, heeft ons Odionkompas, dat wij vorig jaar introduceerden, ons ook tijdens de coronapandemie geholpen om ‘Odion’ te zijn en te blijven. Om die reden vormt het kompas ook de rode draad in dit kwaliteitsjaarverslag. Bij ieder van de acht punten uit het kompas vindt je een serie interviews en verhalen die laten zien hoe we in 2020 daaraan betekenis gaven. In 2021 gaan we vooruit, met alles wat we in deze crisis hebben geleerd. Natuurlijk met oog voor veiligheid, maar we gaan daarbij risico’s niet vanzelfsprekend uit de weg. Die geven ons namelijk de kans om te groeien. Meer dan ooit is nu het moment om daar invulling aan te geven. Dat vraagt om nieuwe afwegingen, het hanteren van dilemma’s en de mogelijkheid voor mensen om daar ook zelf keuzen in te maken. Alleen zo bewegen we duurzaam naar een veerkrachtige, warme en betekenisvolle samenleving.

Annemarie van Dalen Bestuurder

Kies je eigen versie

Vind je dit jaarverslag lastig te begrijpen? Er is ook een versie met kortere teksten, makkelijkere zinnen en picto’s.

Naar 'Verkorte versie met picto's'

Liever luisteren dan lezen?

De teksten in dit jaarverslag kun je laten voorlezen. In een filmpje zie je hoe je dat doet.

Naar het filmpje voor de instructie van de luisterversie

image