Odion kompas ‘Geen vraag te gek’

Dit Odion kompas is leidraad en toetssteen voor ons handelen. Het beschrijft onze visie op de mens en de samenleving. Onze opvattingen over goede zorg en goed organiseren. Hoe wij met elkaar omgaan en hoe we ons ontwikkelen. Daarover gaan we steeds met elkaar in gesprek. En daarbij is geen vraag te gek. We vertalen deze uitgangspunten consequent door in alles wat we doen. Dit is wat iedereen van ons mag verwachten, hierop zijn we aanspreekbaar.

Klik op de knop onder de vraag. Dan lees je meer over waar wij voor staan.

‘Mag jou vinden altijd zoeken zijn?’

‘Kan afstand zorgen voor nabij­heid?’

‘Hoe help ik iemand door niet te helpen?’

‘Kan intuïtie ook een me­tho­de zijn?’

‘Wan­neer is het goed als ik een fout maak?’

‘Kan een vraag veel ant­woor­den hebben?’

‘Kan iets dat logisch lijkt, toch niet kloppen?’

‘Kan er­varing ge­baande paden door­breken?’