voorwoord

Schud­den aan van­zelf­­­spre­­kend­­­­heid

Bij Odion is geen vraag te gek. In 2021 wisten we op een betekenisvolle manier en met een frisse blik meer invulling aan dit motto te geven. We ervoeren daardoor dat er – zelfs in uitdagende corona-tijden – meer mogelijk is dan je denkt, als je de gebaande paden durft te verlaten.

We dachten niet vanuit beperkingen, maar vanuit alles wat er wél kon en zochten daarbij de grenzen op waar nodig. We keken waar de ruimte zat en wisten deze te benutten. Door vanuit een gezamenlijk perspectief creatief te denken, vanzelfsprekendheden uit te dagen en te experimenteren, konden we voor cliënten blijven doen wat nodig is én onze zorg verder verbeteren. Daar zijn we trots op. We realiseerden ons tevens dat goed soms ook goed genoeg is en dat we daar wat vaker bij stil kunnen staan. We werken nu voor het tweede jaar vanuit ons Odionkompas. Dit kreeg in 2021 meer verdieping en de lijnen die we eerder uitzetten, kwamen op verschillende vlakken bij elkaar. Dat zorgde voor een versnelling van de beweging die daardoor binnen Odion steeds vanzelfsprekender wordt. We ervaren dat op allerlei plekken in de organisatie steeds meer gebeurt vanuit eenzelfde richting. Het maakt dat we al werkend op een andere manier gaan kijken naar uiteenlopende aspecten: of het nu gaat om het ondersteuningsplan, zorgtechnologie, zeggenschap, begeleid werk of nieuwbouw. Steeds vanuit de vraag hoe dit bijdraagt aan een betekenisvol leven van de mensen die we ondersteunen.

Annemarie van Dalen Bestuurder